Atelier bod architekti s.r.o. je společnost založená v roce 2015 v Praze, fungující jako sdružení architektů od roku 2013. Jádro týmu tvoří Jáchym Svoboda, Jakub Straka a Vojtěch Sosna. Kancelář dlouhodobě spolupracuje s celou řadou odborníku a specialistů ze stavebnictví a dopravy. Na úspěších atelieru má jistě kromě profesní shody na úrovni výtvarných a koncepčních názorů i fakt, že jeho jádro je tvořeno dlouholetými přáteli.

Atelier se věnuje všem typům zadání od urbanistických koncepcí, přes návrhy novostaveb, až po rekonstrukce. Klientům nabízíme kompletní servis od přípravných fází, přes všechny výkonové fáze jako je zpracovaní studie stavby, územní a stavební dokumentace, realizační dokumentace až po autorský a technický dozor stavby a spolupráci při uvedení stavby do provozu.

členy týmu jsou:

Ing. arch. Vojtěch Sosna

sosna@bodarchitekti.cz

Ing. arch. Jáchym Svoboda

svoboda@bodarchitekti.cz

Ing. arch. Jakub Straka

straka@bodarchitekti.cz

dlouhodobá spolupráce:
doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, autorizovaný architekt ČKA
Ing. Jan Svoboda, autorizovaný architekt ČKA
Ing. Radek Mrňák - Ambit projekce, člen ČKAIT
Ing. Marcela Koukolová, členka ČKAIT
Ing. Milan Klášterka - statika
Ing. Václav Pivoňka - atelier Promika, člen ČKAIT
Ing. arch. Michal Gabaš
Ing. arch. Michal Zaremba
Ing. arch. Anna Schneiderová
grafický návrh webu: Michal Veltruský