INFORMAČNÍ SYSTÉM DO OBORY HVĚZDA
2016

autoři: Ing. arch. Jakub Straka
spolupráce s M1 architekti(Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek, Mgr. akad. arch. Pavel Joba)

DALŠÍ PROJEKTY