bod

architekti
Nová administrativní budova Lesní správy Kraslice
2018
back to list of projects

Objekt se nachází na svažitém pozemku západním směrem, který lemuje potok na hraně lesa.

Stavební program je obsáhlý, kontext obce ale naopak naznačuje a navádí k hmotovému řešení spíše malých objemů. Tento rozpor řešíme rozdělením objektu do dvou hlavních objemů s využitím poměrně strmého svahu. Tímto řešením eliminujeme vizuální dopad rozměrných hmot do kontextu obce, obracíme polovinu domu směrem k potoku do velmi intimního prostředí. Druhý objekt je naopak čitelný z hlavní cesty, je poutačem. Tvar horní hmoty vychází z archetypu českého domu.

Hlavní vstup do objektu je orientován do předprostoru k parkovišti. Na vstup navazuje hala se schodištěm do patra. Objekt je rozdělen vedví hlavní vnitřní osou, na jejichž obou koncích jsou velká okna. Tímto vstupním objektem s kancelářemi je možné vyjít do patra s velkou zasedací místností a obslužnými prostorami, nebo naopak do níže položeného objektu, který je určen revírníkům, technikům, adjunktům a nutnému technickému zázemí. Spodní objekt má samostatný přístup a je provozně oddělitelný od horního domu. Objekt je bezbariérově přístupný. Pro zcela bezbariérový pohyb v objektu bude na propojovacím schodišti mezi oběma domy zřízena plošina.

Provozně se jedná o schema kříže. Přičemž komunikační prostory jsou vždy ukončeny průhledem nebo vstupem ven, není zde tedy žádná slepá chodba.

Architektura domu vychází z estetiky dřevostaveb. Na fasádách se propisují svislé nosné prvky, které je výrazně rytmizují. Interiérům dominuje dřevěný kazetový strop.

Horní objekt je výlučně dřevostavba, spodní objekt je kombinací dřevostavby (kanceláře a chodba) a zděného či betonového domu (obslužné zázemí). Tyto konstrukční principy jsou jasně čitelné z exterieru i interieru. Část zděná slouží k vyrovnání terénního zlomu a je od části dřevěné vizuálně oddělena krčkem chodby s proskleným stropem.

Zobrazit méně