bod

architekti

architekti
Osada Buďánka- urbanistická koncepce- workshop
2018
back to list of projects

soutěžní workshop

 

autoři: Jakub Straka, Vojtěch Sosna, Jáchym Svoboda

 

spolupráce: Štěpán Perný, Karolína Urbánková

 

Osada Buďánka je bývalá dělnická kolonie v Praze na Smíchově. Jedinečný charakter Buďánek je dán zejména topografií terénu a postupným živelným vývojem kolonie. Cílem workshopu, kterého se zúčastnilo několik architektonických ateliérů, bylo znovu objevit ztracené kouzlo osady, ze které v současné době existuje už jen několik domů, a najít celkovou vhodnou koncepci pro revitalizaci a obnovu osady Buďánka.

V návrhu se vracíme k původnímu konceptu osady, kdy do ulice Plzeňská navrhujeme čtyřpatrové bytové domy s živým parterem, které tak odcloní zbytek území od rušné ulice. Díky odtrubnění Motolského potoka v místech bývalého mlýna vznikají u bytových domů pobytové plochy. Dále navrhujeme obnovit domy v jejich původní půdorysné stopě i objemu avšak za použití soudobých detailů.

Do centra osady navrhujeme umístit hospodu se sálem, rezidenční ateliéry, co-workingové prostory, dílny apod. Naopak bydlení případně přechodné ubytování umisťujeme na severní okraj osady.

V návaznosti na návrh urbanistické koncepce rozpracováváme detailněji domy č.p. 136, č.p. 220 a č.p. 135- viz následující projekt.

Zobrazit méně
další projekty