bod

architekti

architekti
Centrum obce Jeřmanice
2021
back to list of projects

krajinářsko – urbanisticko – architektonická soutěž

 

autoři: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda, Tereza Havránková

spolupráce: Anna Laubová, Anežka Vonášková, Kateřina Beránková

 

Krajina – rozhraní – vesnice – náves
To je přirozená kadence proměny prostor při pohybu z extravilánu do intravilánu. Tento odvěký princip
mnohdy zpřetrhaný modernismem vytváří jasnou a samozřejmou prostorovou hierarchii.
Řešené území je rozsáhlé. Nová výstavba se ale odehrává na jeho cípu, co nejvíce v centru vesnice. Posílí
se tím význam středu sídla, zorientuje ho. Krajina je vzácná a nemělo by být samozřejmostí ji zastavovat.
Domy roztroušené daleko od sebe ve svahu nejsou správnou volbou – modernismus tu není doma. Okolí
kostela bylo v minulosti zastavěné, inspirujeme se historií. Dva nové domy – dům pro seniory a školka –
dokáží vytvořit plácek, který se o ně opře.

Zobrazit méně
další projekty