bod

architekti

architekti
ITC Zelená hora
2022
back to list of projects

architektonická soutěž

 

architektonické řešení: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda, Karolína Urbánková, Jakub Tomášek

 

krajinářské řešení: Anežka Vonášková, Kateřina Beránková

 

 

Předmětem architektonické soutěže byl návrh informačního turistického centra ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je jednou z nejvýznamějších památek UNESCO u nás.

 

Urbanistické řešení

Navržený objekt informačního turistického centra je přimknut k hlavní přístupové ose, západní cestě – významově nejsilnější lince od zámku k poutnímu kostelu. Umístění je zvoleno v největší možné vzdálenosti od kostela sv. Jana Nepomuckého. Hlavní vstup do objektu uzavírá průhled při cestě od zámku a zdůvodňuje tak zalomení přístupové cesty na horu. Situování domu na samý začátek schodiště k poutnímu místu zpřetrhává linearitu pohybu návštěvníka v co možná nejméně myslitelné míře tak, aby hodnota duchovního zážitku nebyla oslabena.

 

Formální pojetí

Vnější podoba domu vychází z nejběžnější možné představy o stavení. Je to jednoduchá forma blízká české krajině, kterou baroko ovládá. Hmota domu je lapidární útvar se sedlovou střechou bez přesahu. Dům je horizontálně členěn na část pevnou a část éterickou. Pevná vychází ze svahu, je těžká, hmotná. Na ní je usazena část éterická, zrcadlící okolí, ta je provedena z reflexivních šestiúhelníků, které díky nedokonalostem v provedení budou celkový zrcadlený obraz lehce deformovat, ten se ve výsledku bude jevit nadreálně

Zobrazit méně
další projekty