bod

architekti
ITC Zelená hora
2022
back to list of projects

INFORMAČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

 

Předmětem architektonické soutěže byl návrh informačního turistického centra ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je jednou z nejvýznamějších památek UNESCO u nás.

 

Urbanistické řešení

Navržený objekt informačního turistického centra je přimknut k hlavní přístupové ose, západní cestě – významově nejsilnější lince od zámku k poutnímu kostelu. Umístění je zvoleno v největší možné vzdálenosti od kostela sv. Jana Nepomuckého. Hlavní vstup do objektu uzavírá průhled při cestě od zámku a zdůvodňuje tak zalomení přístupové cesty na horu. Situování domu na samý začátek schodiště k poutnímu místu zpřetrhává linearitu pohybu návštěvníka v co možná nejméně myslitelné míře tak, aby hodnota duchovního zážitku nebyla oslabena.

 

Formální pojetí

Vnější podoba domu vychází z nejběžnější možné představy o stavení. Je to jednoduchá forma blízká české krajině, kterou baroko ovládá. Hmota domu je lapidární útvar se sedlovou střechou bez přesahu. Dům je horizontálně členěn na část pevnou a část éterickou. Pevná vychází ze svahu, je těžká, hmotná. Na ní je usazena část éterická, zrcadlící okolí, ta je provedena z reflexivních šestiúhelníků, které díky nedokonalostem v provedení budou celkový zrcadlený obraz lehce deformovat, ten se ve výsledku bude jevit nadreálně

Zobrazit méně
další projekty