bod

architekti

architekti
Komunitní dům pro seniory v areálu bývalé továrny Benar v České Kamenici
2019
back to list of projects

1.místo v soutěži

 

autoři: Jakub Straka, Vojtěch Sosna

spolupráce: Rozálie Domoráková, Anna Laubová

 

Komunitní dům pro seniory v areálu bývalé továrny Benar v České Kamenici

 

Zadáním soutěže bylo navrhnout komunitní dům pro seniory na místě zbourané továrny Benar. Zároveň se zde počítá s dalším rozvojem území a využitím pozemku pro sociální služby apod. dle potřeb města.

Řešené území se nachází na okraji města, ale i tak je v blízkosti centra. Území je v současné době velice neutěšené a zamýšlený záměr by ho mohl oživit a do prostředí přinést čerstvou krev.
Pro rozhodnutí jak uchopit úlohu spočívající v navržení objektu KODUS, je zcela nezbytné promyslet celé řešené území. Parcela je v návrhu výhledově zastavěna vyjma objektu KODUS A ještě dalšími dvěma objekty: KODUS B a mateřskou školkou. Předmostí je pojato jako nástup do této části města. K volnému prostranství se otáčí KODUS A a budoucí mateřská školka. Prostranství je částečně využito jako parková plocha s parkovacími místy a hřištěm na pétanque, které je prodloužením dějů v domě.

Zobrazit méně