bod

architekti

architekti
KONVERZE KOTELNY V OSTRAVĚ
2013
back to list of projects

VÍTĚZNÝ NÁVRH V SOUTĚŽI ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
PŘEHLÍDKA DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2013

 

 

autor: Jáchym Svoboda

 

HODNOCENÍ POROTY

Student velmi zajímavě vybral a vyřešil zadání svého projektu uvnitř areálu starého dolu. Porota ocenila kompetenci autora vložit funkci nahrávacího studia a TV do útrob bloku se všemi možnostmi variabilního použití. Vizuální materiály jsou vypracovány velmi dobře. – Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná
Poctivá práce, která podává architektonický design až ve druhém plánu. Přemýšlí o kvalitách historické stopy. Svou služebností je v tom kladném smyslu nesrovnatelný s ostatními návrhy. Projekt připomíná, že sílu architektury podmiňuje koncept a design je až další v pořadí. – Ing. arch. akad. arch. Václav Králíček
Dobře navržený program a zajímavé řešení vnitřního prostoru. Poctivě zpracované, bez zbytečného exhibicionismu. – Ing. Martina Forejtová
Civilní, s lehkostí zpracovaný návrh. Nadčasová forma bez příkras, bohatý vnitřní svět, profesionální prezentace. – Mgr. akad. arch. Pavel Joba
Projekt modernizuje starší typ architektonického stroje (kotelnu) na novější typ stroje produkujícího variabilní prostor. V tomto smyslu je úspěšnou konverzí polyfunkčních programů moderny. Odpovědi na otázky, proč je tomu tak, jaký to má smysl a zda to stačí na to, aby vznikl architektonický návrh, není předmětem návrhu. To je ostatně kupodivu vlastnost velké většiny soutěžících diplomních projektů. – Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

 

AUTORSKÁ ZPRÁVA

Projekt řeší proměnu objektu bývalé kotelny v areálu NKP Dolní oblast Vítkovice a Hlubina na mediální a technologické centrum, které bude součástí plánovaného univerzitního kampusu. Budova se má také stát sídlem univerzitrní televize a rádia.

V objektu se z původního vybavení zachovala pouze železobetonová struktura bývalých kotlů, jinak je stavba ve zcela desolátním stavu. S ohledem na místo kde stavba leží, tedy v památkově chráněném území ( i když sama není zvlášť památkově chráněna) jsem se rozhodl narušovat ráz místa v co nejmenší míře a zachovat co možná nejvíce z původního vzhledu. Rozhodl jsem se pro vestavbu zcela samostatné konstrukce do útrob kotelny. Jedná se o prosklenou ocelovou konstrukci s variabilní podlažností, která je odsazena 1,5m od původní stěny a je zde vytvořen prostor pro obsluhování celého objektu technologiemi.

Ve spodních podlažích budovy jsou umístěna uzavřená studia radia a televize. Čtvrté až sesté nadzemní podlaží tvoří tři vertikálně polohovatelné platformy a je tak zajištěna vysoká variabilita prostoru.

Aby mohl být prostor opravdu variabilní, je zapotřebí aby byl naprosto volný a mohl se přestavovat dle potřeby, to zajišťují mobilní boxy, které zajišťují veškerou obslužnost těchto podlaží. Boxy jsou na plošiny dopravovány pomocí podvěsného mostového jeřábu, umístěného na spodní straně pojízdného můstku v 6NP. Ten může boxy v případě jejich přebytku také uklidit do odkládacího prostoru pod dvoranou budovy.

Sedmé nadzemní podlaží se nachází na střeše vestavěné konstrukce a je rozšířeno na původní šířku budovy. Podlaha je v místě rozšíření prosklená, stejně tak jako obvod celé střechy a vynahrazuje se alespoň částečně nedostatečné osvětlení (vycházející z predispozice stávající budovy). V sedmém nadzemním podlaží se nachází pouze “kontejner” -tentokrát pevně zabudovaný- obsahující hygienické zařízení a z druhé strany bar a zázemí baru.

Zobrazit méně
další projekty