bod

architekti

architekti
LÁVKA V PŘÍBOŘE
2016
back to list of projects

odměna s pochvalou

autoři: Vojtěch Sosna, Zdeněk Rothbauer

spolupráce: Jan Seifert

Stávající lávku ve městě Příboře pokládáme v kontextu historického prostředí za zdařilou. Lávka nedevalvuje výhled na město, jde o jasnou inženýrskou stavbu. Při zvažování různých možností řešení této úlohy jsme se přiklonili s ohledem na finance, estetickou jednoznačnost a krásu „zrecyklovat„ původní ocelový nosník, a vytvořit zcela nový most. Toto rozhodnutí ve srovnání s jinými alternativami přinese výrazné snížení nákladů na pořízení mostu. Tyto prostředky lze využít jinde například pro umění. S ohledem na požadavky výšky spodní hrany mostu bylo nutné nosník přizvednout o cca 70cm. Díky tomu dojde k vytvoření podstavců pro sochy. Sochy na mosty patří. Hmota nosníku směrem ke středu mostu postupně klesá až v půli mostu zmizí úplně. Díky tomu zde vzniká barvité prostředí potenciálními ději, které umožňuje. Zprvu jde o podstavec pro sochu, poté opěrku, lavičku a v samotném středu vyhlídkové místo na město. Lze si poměrně snadno představit nadšení dětí při cestě přes takový most. Cesta dětem umožní výhled na město přes horní hranu zábradlí a bude vrcholit seskokem u sochy. Vzhledem k tomu, že lze na nosníku i sedět, je pravděpodobné, že místo bude vyhledávaným komunitním prostorem.

Zobrazit více

ARCHITEKTURA A MATERIÁLY

Celý most se jeví při pohledu z parku jako subtilní konstrukce nerušící pohled na město. Může upoutat tvarováním spodní části, které podtrhuje gradaci směrem ke středu. Všechny konstrukce jsou kovové. Spodní část je zakryta bílým perforovaným plechem. Pochozí část mostu tvoří kazety z perforovaného plechu, zábradlí je ocelové a jeho výplň je pletivo.

 

SOCHY A MOST

Most je galerií dvou soch – muže a ženy, je dějištěm jejich dialogu. Každý z nich stojí na svojí straně řeky a chce mít tu druhou sochu, co nejblíže. Na jedné straně stojí chlap, který je děravý, vlastně neúplný. To si ale jenom myslí, protože touží po té babě naproti, která tam stojí v očekávání a nic nedělá – to může, protože věci příští jsou na její straně.

 

OSVĚTLENÍ

Osvětlení mostu je skryto ve spodní straně zábradlí, bude tedy svítit k zemi a neoslňovat chodce při pohledu na večerní město, ale přesto zaručí osvětlení cesty. Obě sochy budou osvětlené zespoda, budou jasnou tečkou anebo začátkem cesty přes most.

 

NOSNÁ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce lávky využívá ocelový komorový nosník původní lávky. Tento nosník bude repasován a budou odřezány vnější části mostovky přesahující půdorys komorového nosníku. V cca čtyřech bodech bude stávající nosník upraven tak, aby k němu mohly být montážně připojeny nové konstrukce bočních lávek. Tyto nové konstrukce budou ocelové příhradové s prostorovým působením. Budou přizpůsobeny tvaru kapotáže lávky, kterou budou zároveň podpírat. Propojením původní a nové konstrukce bude zajištěna vzájemná interakce těchto částí a bude tak zajištěno zesílení původního nosníku. Ložiska mostu budou vyměněna. Uložení mostu bude vyspraveno a nadbetonováno. Statické parametry lávky se s ohledem na použití původního nosníku a jen lehkého materiálu mění jen velmi málo. Nová lávka umožňuje míjení i dvou protijedoucích cyklistů při jedné straně. Každá z přidaných ramp má šíři 1,9 metru. Lze však očekávat, že cyklisté budou přirozeně volit strany dle zvyklostí.

Zobrazit méně
další projekty