bod

architekti

architekti
Nová administrativní budova Lesní správy Kraslice
2018
back to list of projects

2. místo v soutěži

 

autoři: Jakub Straka, Vojtěch Sosna, Jáchym Svoboda

 

spolupráce: Karolína Urbánková

 

Objekt se nachází na svažitém pozemku západním směrem, který lemuje potok na hraně lesa.

Stavební program je obsáhlý, kontext obce ale naopak naznačuje a navádí k hmotovému řešení spíše malých objemů. Tento rozpor řešíme rozdělením objektu do dvou hlavních objemů s využitím poměrně strmého svahu. Tímto řešením eliminujeme vizuální dopad rozměrných hmot do kontextu obce, obracíme polovinu domu směrem k potoku do velmi intimního prostředí. Druhý objekt je naopak čitelný z hlavní cesty, je poutačem. Tvar horní hmoty vychází z archetypu českého domu.

Hlavní vstup do objektu je orientován do předprostoru k parkovišti. Na vstup navazuje hala se schodištěm do patra. Objekt je rozdělen vedví hlavní vnitřní osou, na jejichž obou koncích jsou velká okna. Tímto vstupním objektem s kancelářemi je možné vyjít do patra s velkou zasedací místností a obslužnými prostorami, nebo naopak do níže položeného objektu, který je určen revírníkům, technikům, adjunktům a nutnému technickému zázemí. Spodní objekt má samostatný přístup a je provozně oddělitelný od horního domu. Objekt je bezbariérově přístupný. Pro zcela bezbariérový pohyb v objektu bude na propojovacím schodišti mezi oběma domy zřízena plošina.

Provozně se jedná o schema kříže. Přičemž komunikační prostory jsou vždy ukončeny průhledem nebo vstupem ven, není zde tedy žádná slepá chodba.

Architektura domu vychází z estetiky dřevostaveb. Na fasádách se propisují svislé nosné prvky, které je výrazně rytmizují. Interiérům dominuje dřevěný kazetový strop.

Horní objekt je výlučně dřevostavba, spodní objekt je kombinací dřevostavby (kanceláře a chodba) a zděného či betonového domu (obslužné zázemí). Tyto konstrukční principy jsou jasně čitelné z exterieru i interieru. Část zděná slouží k vyrovnání terénního zlomu a je od části dřevěné vizuálně oddělena krčkem chodby s proskleným stropem.

Zobrazit méně
další projekty