bod

architekti

architekti
CENTRUM OBCE SMOLOTELY
2020
back to list of projects

autoři: Jakub Straka, Vojtěch Sosna, Jáchym Svoboda

spolupráce: Rozálie Domoráková, Anna Laubová, Jakub Tomášek, Karolína Urbánková

 

 

 

Hledání nových potenciálů centra obce Smolotely

 

Návrh se zabývá řešením centra obce Smolotely v okrese Příbram. Lze jej rozdělit na tři hlavní témata: náves, obecní úřad a prostor u hospody a samoobsluhy. Nynější náves je velká vyasfaltovaná plocha a s tradiční historickou vesnickou návsí má pramálo společného. V návrhu tedy vracíme návsi historický vesnický charakter- změna povrchů, výsadba stromů, umisťujeme sem autobusovou stanici, což dává místu adekvátní důležitost.Navrhujeme rekonstrukci obecního úřadu, kde se nachází i pošta, a kultivaci jeho předprostoru vyčištěním od zbytečnýách nánosů a změnou povrchů.
Třetím tématem je prostor mezi hospodou, kde je i hasičská zbrojnice, a samoobsluhou, které již nyní tvoří živé centrum obce. Tento aspekt se snažíme podpořit rekonstrukcí objektů a jejich materiálovým sjednocením a kultivací jejich předprostoru jemně podtruhjeme význam místa v rámci obce.

Zobrazit méně
další projekty