bod

architekti

architekti
Parkovací dům na Dědině
2017
back to list of projects

odměna v soutěži

 

autoři: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda

 

Pozemek pro parkovací dům se nachází na sídlišti, které je v zásadě zhmotněním původního manifestu modernismu. Vysoké sídlištní domy nevytvářejí městské prostředí, jedná se spíše o domy v krajině, nežli o město se stromy. Pro udržitelnou existenci takových struktur je zcela zásadní přiměřenost v měřítku, velikosti, čitelnost kompozičních principů (pokud jsou vůbec aplikovány) a občanská vybavenost. Disfunkčnost těchto celků často souvisí s absencí pronajímatelných prostorů v přízemí, která je pasuje do role monofunkčních nocleháren. Pokud existuje možnost sídliště pronajímatelnými prostory dovybavit, je možné velice pozitivně jejich prostředí ovlivnit.

Očekávaný rozvoj lokality stvrzuje tramvajová trať. Proto je parkovací dům umístěn na pozemku tak, aby svojí hmotou vytvářel prostor ulice a v přízemí zároveň nabízel plochy podporující děje v ulici se běžně objevující.

 

Zobrazit více

ARCHITEKTURA

Objekt je lapidární hmota inspirovaná modernistickým přemýšlením v tvarovém řešení, materiálu, architektonických principech.

Betonový kvádr vylehčený – osvětlený kruhovými otvory, odvážně balancující na dvojici mohutných rozšiřujících se podpor na koncích.

Forma je provokací pro kolemjdoucí – diváky, její optická tíha vyvolá pozornost.

Dva odlišné typy fasády odráží i různý provoz. Zasklené přízemí je určené lidem a perforovaný kvádr automobilům.

 

PROVOZNĚ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Přízemí objektu lze využít pro občanskou vybavenost, obchody, klubovny, apod. Objekt mimo přízemí sestává z pěti podlaží parkingu o celkové kapacitě 262 parkovacích míst. Parkovací místa jsou obsloužena rampou – v přízemí umístěnou na terénní vlně. Tak je využit (jen lehce upravený) svah mezi bytovým domem, pozemkem pro parkovací dům a valem u silnice bez zbytkových prostor pod rampou.

V domě jsou dvě vertikální jádra zajištující bezbariérové používání a požární úniky. Vertikální komunikace prochází krajními nohami, čímž je potvrzena jejich existence.

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukční systém je kombinovaný. Skelet o rozměru podpory 1 x 0,3m a konstrukčním poli 6,6 x 5 m (resp. 6 x 6,6) je zavětrován průběžnou betonovou stěnou a dvojící jader. Do průběžné stěny je jednostranně vetknutá rampa zavěšená při fasádě. Konce vykonzolovaných stropních desek v patrech jsou částečně zavěšeny na ocelových táhlech ukotvených do střešní desky, jejíž konstrukce je robustnější zesílením obrácenými průvlaky. Konstrukční výška patra je 2,4m, světlá výška 2,2m.

 

MATERIALITA A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Dům je betonový a ten je i pravdivě přiznaný v interieru a exterieru. Vzhledem k dopravní exponovanosti lokality je vhodné použití TX active betonu, který odstraňuje škodliviny z okolního prostředí a má samočistící schopnost, což se pozitivně odrazí na tváři objektu v průběhu let. Jednotlivá patra jsou barevně odlišena podlahou. Kruhové otvory ve fasádě jsou bez výplně, dům je tedy přirozeně větrán, parkování LPG a CNG automobilů je tedy bezproblémově možné (pouze s použitím příslušných čidel). Střecha je extenzivní zelená.

Zobrazit méně
další projekty