bod

architekti

architekti
Parkovací dům v Ostravě
2020
back to list of projects

architektonická soutěž

 

autoři: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda

spolupráce:  Rozálie Domoráková, Anna Laubová, Jakub Tomášek

 

Rozhodnutí postavit parkovací dům v centru města na parcele takovéto prostorové expozice
může způsobit nezhojitelný šrám. Parkovací dům je totiž dům bez nutnosti členění fasády,
ale kontext místa definují domy s okny, to dodává místu lidské měřítko. Mnohé objekty
v okolí člení výrazné historizující tvarosloví, detaily dodávají plochám fasád členitost.
Členitost akcentuje relativně úzkou parcelaci a ulice města působí vertikálně. To všechno
vytváří výrazně barvité pozadí veřejného prostoru města, definuje ho.
Nejbližší okolí tvoří památkově chráněný objekt obchodního domu Horník, na jehož římsu
navržený dům navazuje, a výrazně nižší sousední dům na nám. Msgr. Šrámka, jehož výšku
objekt ctí. Poměrně dlouhá uliční fronta do Purkyňovy ulice je vertikálně rozdělena svislými
zářezy s funkčním významem na tři menši hmoty různých výšek ale jednoho formálního
řešení s různými detaily. Tím se relativně dlouhá hmota přibližuje parcelaci území, která je
v naprosté většině případů středně drobná v rozmezí cca 15 – 40 m.

Zobrazit méně
další projekty