bod

architekti

architekti
PŘESTAVBA LABORATOŘÍ ČVUT
2013
back to list of projects

autor: Ing. arch. Jakub Straka

 

KONCEPT

Projekt nového víceúčelového vysokoškolského areálu navazuje na aktuální diskuze o urbanistickém řešení Vítězného náměstí a přiléhajícím kampusu vysokých škol v Dejvicích. Území, na které je projekt situován, se nachází na místě současných laboratoří ČVUT (Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní). Laboratoře, jež vznikly v druhé polovině 60. let 20. století, již v dnešní době nevyhovují svým prostorovým ani funkčním řešením požadavkům současného výzkumu probíhajícím na zmíněných fakultách.

 

NÁVRH

Nové řešení se stávajícím objektem laboratoří nepočítá, navrhuje jeho demolici. Prostor mezi hřebínkem vysoko-školských budov a menzou, která přiléhá k ulici Jugoslávských partyzánů, se tak vyčistí a umožní výstavbu nového víceúčelového objektu. Dané území nová budova hmotově scelí, ale zároveň ho nechá otevřené pro veřejnost průchozí pasáží vedoucí napříč areálem. Navrhovaný objekt v sobě zahrnuje několik funkcí, které v současném areálu chybí nebo jsou nedostačující. V projektu jsou navrženy těžké a lehké laboratoře, učebny, výzkumné a studentské centrum s kolejemi a sportovišti. Jednotlivé funkce jsou navzájem propojené. Celková rozloha výukových a výzkumných prostor centra je cca 50 000 m2 a ubytování pro studenty poskytuje na 600 lůžek. V novém areálu je rovněž dostatek sportovních a relaxačních zón určených nejenom pro studenty, ale i pro veřejnost. Otevřenosti areálu přispívá celkové pojetí budovy – průchozí partery, prosklené fasády a propojení s okolní uliční sítí.

Zobrazit méně
další projekty