bod

architekti

architekti
PŘÍSTAVBA ZUŠ VYSOKÉ MÝTO
2022
back to list of projects

architektonická soutěž

 

autoři: Jakub Straka, Vojtěch Sosna, Jáchym Svoboda

spolupráce: Anna Laubová, Karolína Urbánková

 

Stávající objekt školy je výrazná asymetrická hmotová kompozice. Figuře dominují dva momenty – věž na nároží a bohatě členěný neorenesanční štít, do něhož je situován vstup. Rozložení akcentů v celkové hmotě stávající budovy směřuje k jejímu dokončení.

Hmota navrženého domu –  dostavba –  je zvolena tak, aby důstojně ukončila figuru školy. Římsa dostavby navazuje na výšku římsy školy. Půdorysný rozměr domu generuje sál a jeho etážově nezbytně navazující vybavení.

Zobrazit méně
další projekty