bod

architekti
RADNICE PRO PRAHU 7
2016
back to list of projects

1. MÍSTO V SOUTĚŽI

autoři: Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda

 

 

DŮM A HOLEŠOVICE

Výrazové prostředky použité při rekonstrukci domu citují tvarosloví a matérii Holešovic, dům ctí historický kontext čtvrti, ctí její specifika, ctí průmyslovou estetiku v Holešovicích často postavenou na detailu z cihly. Byť je objekt výrazný, jeho výraznosti je docíleno pokornou cestou – použitím tradičních holešovických motivů. Původní objekt je očištěn na samotný skelet, na technickou nutnost – na nosnou konstrukci, kterou vnímáme jako krásnou. Krása inženýrských staveb tkví v jejich opravdovosti a upřímnosti. Proto ctíme velikosti stavebních modulů, rytmus konstrukce. Používáme motivy, které dělají z běžného domu dům vznešený – radnici.

Zobrazit více

VZTAH BUDOVY A OKOLÍ

Radnice je domem pro veřejnost. Samospráva je služba veřejnosti. Budova radnice by měla vzbuzovat respekt a vážnost, dům by měl reprezentovat stálost a solidnost, být vlídný ne však podbízivý, ale hlavně by měl být otevřený, pocitově přístupný. Toho lze dosáhnout jak kompozičními principy, tak použitými materiály. Objekt výrazovými prostředky s akcentem na tektoniku odkazuje k inženýrskému přemýšlení. Tektonická architektura je architektura vznešených chrámů, ale i továrních hal, kterých je v Holešovicích dost. Průmyslová historie je tu velmi silná asi i silnější než na Smíchově. Dům tektonický, pevně stojící na zemi vyvolává pocit stálosti, což by radnice jako dům vzbuzovat asi měla. Použitý materiál – cihla má podobnou vlastnost jako tektonika, je velmi stará, používá se už více než dva tisíce let. V Holešovicích ji najdeme na starých halách, jako architektonický detail na bytových domech. Kromě vysokých estetických kvalit má cihla i jednu ohromnou výhodu – umí stárnout, není nutné o ni pečovat, vydrží stovky let a stářím krásní.

Pro otevřenost je radnice v maximální míře přístupná ze svého okolí, do ulice U Průhonu se dům otevírá podloubím se schodištěm. Vstup do domu po schodišti do prostoru podloubí vyčleňuje stavbu z běžnosti a obyčejnosti. Samotný akt stoupání po schodech vzbudí respekt. Z podloubí je možné do domu vstoupit třemi různými vstupy – vstupem hlavním, kavárenským a vstupem do odboru sociální péče. Pás trávníku je v úseku před budovou odstraněn, aby byl podtržen význam domu v ulici. Nový dlážděný prostor je nezbytný i jako rozptylová plocha pro návštěvníky. Tři vstupy má objekt i z dvorní strany – vstup do radnice, do kavárny a výstup požární, který mohou používat zaměstnanci. Přímo v ose vstupu je strom vizuálně ukončující průhled budovou. Samotný dvorek za radnicí a prostor před radnicí je vydlážděn žulovou kostkou stejně jako ulice Komunardů. Využití prostoru dvorku závisí asi jen na fantazii obyvatel čtvrti. Lze celkem s jistotou předpokládat, že o víkendu bude dvorek prázdný – bez aut. Je možné tu promítat filmy na holé stěny protějších činžovních domů, pořádat akce pod taktovkou radnice. Kavárna může v létě expandovat do dvorku – směrem na jih. Holé stěny okolních domů by bylo krásné nechat porůst.

 

VÝRAZ DOMU

Budova radnice byla běžně symbolem města. Téměř vždy mívala věž s hodinami. Původní gradující hmota je velice výrazná. Hodiny umístěné na nejvyšším místě hmoty jsou samozřejmostí. Použití rastru společně s hlubokými ostěními oken dodává domu na solidnosti a na nebývale výrazné plasticitě. Jasně rastrovaná fasáda odpovídá racionálnímu uspořádání provozů uvnitř. Modul je vždy využit pro jednu, nebo pro dvě kanceláře.

 

INTERIÉR

Koncept interiéru domu je postaven na rytmizování prostorů, na používání stálých materiálů, na barevnosti vycházející z historického znaku Holešovic. Strukturu nosné konstrukce v interiéru akcentujeme. Snažíme se o jasně rozpoznatelnou hranici mezi novým a starým, mezi nosným a vloženým. Tato jednoduchá úvaha vede při striktním dodržení k velmi výraznému rytmizování interiérových chodeb. Všechny nové příčky v chodbách nikdy přímo nedosahují k nosné konstrukci – k průvlakům a ke sloupům. Příčky se chovají jako vložené boxy – nejčastěji jsou využity jako úložný prostor pro kancelář. To, co nakonec příčku a sloup spojí, jsou skleněné dveře a nadsvětlík. Tento princip má i provozní výhodu – do kanceláří je trochu vidět a chodby v nitru objektu mají přirozené osvětlení. Míra optického otevření kanceláří závisí na odboru či oddělení, na míře očekávaného soukromí. Například odbor sociální péče a zdravotnictví byť bude jeden z nejnavštěvovanějších, vyžaduje při jednání vyšší míru soukromí, protože témata a situace bývají citlivé a niterné. Proto je v tomto odboru do kanceláří možné nahlédnout pouze skrze prosklené dveře – nadsvětlík má spodní hranu ve dvou metrech. Odbor výstavby je naopak velice opticky otevřený, protože stavění se v zásadě týká všech. Větší míra otevření zasklení se v tomto patře vyrovnává s handicapem, jímž je nepřístupná fasáda z prostorů pro návštěvníka. V podobných úvahách jsou řešeny i další odbory a oddělení radnice. Významným prvkem, který provazuje všechny prostory interiéru, je kovový pohled s akustickou úpravou.

Zobrazit méně