bod

architekti

architekti
REKONSTRUKCE BÝVALÉ HOSPODY SE SÁLEM V MÁSLOVICÍCH
2018
back to list of projects

autoři: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda

 

architektonická soutěž 2014, realizace 2017-18

 

foto: Jiří Straka

 

zhotovitel: Kyrastav spol. s r.o.

 

Bývalá hospoda v Máslovicích stojí na návsi v centru obce. Tato poloha je pro dům takového společenského významu správná. Objekt vytváří společně se sousedním domem současné hospody jeden související celek, který je obklopen návsí. Posílení propojení hospody a návsi je klíčové, zejména zvážíme-li budoucí děje konané v hospodě a v sále a jejich význam pro společenský život obce.Původní podoba objektu byla výsledkem mnohaletého přistavování a přestavování objektu, které nakonec vedlo k prostorové srostlici a dispozičnímu bludišti. Toto nepřehledné řešení měníme ve snadno pochopitelné dispoziční schéma kříže. Objekt je rozčleněn na dva trakty. Trakt obslužný, který je situován ke dvorku a trakt obsluhovaný bezprostředně navazující na náves v celé délce východní fasády. Hlavní vstup do domu je z návsi a vedlejší podružný vstup ze dvorku. Na hlavní vstup navazuje chodba – osa, na kterou se pojí všechny provozy a vertikální komunikace.

 

 

OCENĚNÍ

  • Česká cena za architekturu 2019 – finalista
  • Česká cena za architekturu 2019 – cena MMR
  • Grand Prix Architektů 2018 – nominace na titul
  • Stavba roku Středočeského kraje 2019 – nominace na titul
  • Stavba roku Středočeského kraje 2019 – cena pro stavbu financovanou obcí
  • Fasáda roku 2019 – vítěz kategorie Revitalizace, sanace, renovace

 

MÉDIA- odkazy

Překvapivé stavby Adama Gebriana- video

Česká cena za architekturu 2019- video

Český rozhlas- rozhovor s Jakubem Strakou nejen o Máslovicích

Kniha 2000 

www.earch.cz

www.archiweb.cz

www.idnes.cz

www.asb-portal.cz

www.stavbaweb.dumabyt.cz

www.designmag.cz

Časopis Architekt+ 02/2019

Časopis ERA 21 02/2019

Časopis Respekt 40/2018

Ročenka ČKA 2018

 

Zobrazit méně