bod

architekti

architekti
REKONSTRUKCE KINA PLANÁ
2013
back to list of projects

autoři: Vojtěch Sosna, Zdeněk Rothbauer

 

Projekt rekonstrukce budovy kina v západočeském městě Planá vznikl jako soutěžní návrh. Zadavatel si vytyčil několik požadavků. V budově bylo nutné vytvořit prostor nového malého sálu, velký kinosál přestavět na multifunkční sál (kino, divadlo, bál…), v kině měl vzniknout prostor pro kavárnu. Dům se nachází na historickém náměstí středověkého původu.

Soutěžní návrh výrazně mění provozní schéma objektu zejména v těchto bodech: celá přední část budovy je využita pro kavárnu, orientace velkého sálu je otočena oproti stávajícímu stavu o 180°, v sále je teleskopické hlediště, které je možné zasunout do niky pod promítací kabinou. Přístavba současné promítací kabiny je nadstavěna a slouží jako jeviště a zázemí účinkujících.

Zobrazit více

PRŮČELÍ

Výraz budovy do náměstí se mění jen velice málo, nynější klasicizující architektonická forma průčelí je zdůrazněna velkými okny, které podporují přirozené propojení prostoru kavárny a náměstí.Bezbariérový vstup je umístěn podél západní stěny objektu, tímto řešením si původní vstup může uchovat svoje kvality, svoje propojení s náměstím, aniž by před ním vznikla skrumáž nakloněných rovin. Tento bezbariérový vstup lze zároveň využít pro zásobování kavárny. Na fasádě jsou umístěny tabule pro program a nabídku kavárny.

 

FOYER

Celá přední část objektu je využita pro kavárnu, na hlavní vstup navazuje rampa vyrovnávající výškový rozdíl 360mm. V čele tohoto prostoru je kruhové okénko pokladny evokující čočku kamery. Na zdech jsou umístěny podsvícené výkladce určené pro program a filmové plakáty. Šikmá stěna vytváří jakousi nálevku a opticky prostor prodlužuje a akcentuje pohled na kruhové okno pokladny. Ve foyer je podsvícený bar. Bar je možné celý zavřít skrytou kovovou roletou. Roleta je umístěna pod stropem mezi nosnými pilíři nad poličkami baru. Stahuje se svisle dolů do úrovně pultu baru, potom vodorovnédrážky umožní přetažení a uzamčení prostoru pro barmana. Naproti baru je malý sklad. Z foyer/chodby jsou přístupné toalety a úklidová místnost s výlevkou. Šatna je umístěna v předprostoru velkého sálu, na nějž navazuje schodiště do promítací kabiny a kanceláře. Zaměstnanec kina tak může zajišťovat prodej lístků, ukládání svršků i promítání filmů, aniž by se musel po objektu nějak výrazněji přemísťovat.

 

MALÝ SÁL

Malý sál je navázán na foyer/chodbu, jeho prostor je převýšený a osvětlený přirozeně. Přirozené osvětlení lze zatemnit žaluziemi a plátnem, na nějž lze promítat z promítací místnosti. Sál je možné využít pro veřejné kurzy kreslení, prezentace, výstavy, jako salonek pro kavárnu, jako malý kinosál nebo přednáškovou místnost. Pro uložení mobiliáře k variabilnímu uspořádání slouží skříně a sklad v sále, případně i sklad pod schodištěm do promítací kabiny. Velký sál

Velký sál je srdcem celého objektu. Hlediště je oproti současnému stavu opačně orientováno, je teleskopické a lze ho zatáhnout do niky pod promítací kabinou. Pro divadelní představení a promítaní filmu je ve vysunuté poloze. Pro plesy a koncerty je možné hlediště zasunout. Aby první řada mohla být v úrovni podlahy sálu, musí být demontovatelná, nebude součástí teleskopického hlediště, ale po rozebrání se bude ukládat pod podium. Tento systém je běžný u obdobných projektů v zahraničí. Strop sálu je stupňovitý, což přispívá k akustické kvalitě prostoru atoto řešení zároveň umožňuje umístění světel v čelech stupňů stropu. Pro variantu plesovou je možné do erco lišt na stropě zavěsit šest dekorativních lustrů. Prostor pod podiem slouží jako sklad pro svítidla, stoly, židle a další mobiliář.Požární únikový východ ústící na pozemky kina je v západní stěně sálu.

 

JEVIŠTĚ

Jeviště obklopují manipulační prostory pro účinkující a sklad rekvizit.V čele pódia jeviště jsou umístěny basové reproduktory a pod jevištěm je sklad. Pro uložení stolů a židlí lze horní část jeviště částečně rozebrat, prostor pod ním má výšku cca 1400mm. Umístění scénického osvětlení a promítacího plátna je zřejmé z řezu A. Rekvizity a kulisy pro představení se vykládají přímo na jeviště velkými dvoukřídlími dveřmi z jihozápadní strany. Dalším vstupem z jihozápadní strany je umožněn přístup účinkujícím. Nad jevištěm je provaziště a dvě šatny s toaletami pro účinkující.

 

PROMÍTACÍ KABINA

Promítací kabina je situována mezi oběma sály a umožňuje tak promítaní v obousálech.Při divadelních představeních je využita jako osvětlovací kabina. Vedle kabiny je umístěna kancelář. Oba prostory (kancelář, kabina) mají přirozené osvětlení, které je možné u promítací kabiny pochopitelně zatemnit.

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Teleskopické hlediště je možné pořídit u zahraničních firem, při rekonstrukci kina v Semilech byl využit obdobný systém. Ve studii je využita technologie firmy Audiencesystem a pro první demontovatelnou řadu jejich výrobek Matrix. Sál ozvučují basové reproduktory uložené u země v čele podia a středové a výškové reproduktory v nikách ve stěnách. Stěny velkého sálu jsou potaženy textilií, pod níž jsou uloženy akustické panely. Přední část stropu sálu je akusticky odrazivá, zadní naopak pohltivá.

Zobrazit méně
další projekty