bod

architekti

architekti
RODINNÝ DŮM V TÁBOŘE
2017
back to list of projects

autoři: Jakub Straka, Vojtěch Sosna

 

spolupráce: Jáchym Svoboda

 

Řešené území se nachází ve vilové zástavbě pod historickým centrem města Tábora. Základním konceptem je vytvoření stavby, která nebude exponovaná do okolního prostředí. Celá hmota budovy o rozměrech 8,5 x 20m je umístěna v severní části a je integrována do svažitého pozemku. Atika stavby výškově navazuje na opěrnou zeď z východu a dům se tak jeví z tohoto pohledu jako jedna z teras na zahradě, protože je jeho střecha pokryta vegetací.
Pro osazení domu je potřeba odtěžit v severovýchodní části cca 1,5m terénu, až na zvětralou rulu (dle IGP).
Přístup na pozemek a do domu je po černém ocelovém schodišti z východu. Bezbariérově je možné dům obsloužit ze západu přes sousední pozemek.

 

Zobrazit více

Fasáda domu je postavena na rytmickém opakování pilířů a oken. Okna z ložnic a obývacího pokoje jsou bez parapetu, aby bylo možné je používat jako přístup na zahradu. Rámy oken jsou u fixních částí myšlené jako skryté v konstrukcích stěny a stropu. Exteriér je opatřen hrubou strukturovanou omítkou, která je u atiky světlejší. Tím se ještě více podpoří princip pilíře a překladu, na kterém je dům esteticky založen. Vnější stínění je navrženo pomocí screenových rolet zapuštěných do atiky. Západní okno směrem na terasu je vybaveno výklopnou markýzou, aby bylo zamezeno přehřívání interiéru, a zároveň se tím vytvoří krytý venkovní prostor v návaznosti na obývací pokoj.

Konstrukce nosných obvodových stěn je navržena z tvárnic 250mm a tepelné izolace 200mm. Severní opěrná zeď je uvažována z tvárnic ztraceného bednění. Pro zmenšení rozponu stropu je počítáno se střední nosnou zdí 250mm mezi chodbou a sociálně/technickým zázemím objektu.
Střecha je navržena jako plochá vegetační. Pro prosvětlení zázemí a kuchyně je navržena čtveřice světlíků. Odvodnění je řešeno vnitřními svody.
Vytápění je předpokládané jako podlahové v kombinaci s podlahovým konvektorem v ložnicích.

Zobrazit méně
další projekty