bod

architekti
RODINNÝ DŮM V TÁBOŘE
2017
back to list of projects

autoři: Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jáchym Svoboda

 

Řešené území se nachází ve vilové zástavbě pod historickým centrem města Tábora. Základním konceptem je vytvoření stavby, která nebude exponovaná do okolního prostředí. Celá hmota budovy o rozměrech 8,5 x 20m je umístěna v severní části a je integrována do svažitého pozemku. Atika stavby výškově navazuje na opěrnou zeď z východu a dům se tak jeví z tohoto pohledu jako jedna z teras na zahradě, protože je jeho střecha pokryta vegetací.
Pro osazení domu je potřeba odtěžit v severovýchodní části cca 1,5m terénu, až na zvětralou rulu (dle IGP).
Přístup na pozemek a do domu je po černém ocelovém schodišti z východu. Bezbariérově je možné dům obsloužit ze západu přes sousední pozemek.

 

Zobrazit více

Fasáda domu je postavena na rytmickém opakování pilířů a oken. Okna z ložnic a obývacího pokoje jsou bez parapetu, aby bylo možné je používat jako přístup na zahradu. Rámy oken jsou u fixních částí myšlené jako skryté v konstrukcích stěny a stropu. Exteriér je opatřen hrubou strukturovanou omítkou, která je u atiky světlejší. Tím se ještě více podpoří princip pilíře a překladu, na kterém je dům esteticky založen. Vnější stínění je navrženo pomocí screenových rolet zapuštěných do atiky. Západní okno směrem na terasu je vybaveno výklopnou markýzou, aby bylo zamezeno přehřívání interiéru, a zároveň se tím vytvoří krytý venkovní prostor v návaznosti na obývací pokoj.

Konstrukce nosných obvodových stěn je navržena z tvárnic 250mm a tepelné izolace 200mm. Severní opěrná zeď je uvažována z tvárnic ztraceného bednění. Pro zmenšení rozponu stropu je počítáno se střední nosnou zdí 250mm mezi chodbou a sociálně/technickým zázemím objektu.
Střecha je navržena jako plochá vegetační. Pro prosvětlení zázemí a kuchyně je navržena čtveřice světlíků. Odvodnění je řešeno vnitřními svody.
Vytápění je předpokládané jako podlahové v kombinaci s podlahovým konvektorem v ložnicích.

Zobrazit méně