bod

architekti
Rohanský ostrov
2019
back to list of projects

2. MÍSTO V SOUTĚŽI

 

autoři: Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jáchym Svoboda

spolupráce: Karolína Urbánková, Ján Zámborský

vizualizace: Jan Lankaš – Lanrender

 

Navržená struktura je bloková s deskovými – věžovými objekty s velmi jasnou hierarchií významu ulic. Nejvýznamnější je Urxova ulice s živým přízemím. Význam tohoto prostoru podtrhujeme podloubím v případě stavby mostu, v případě, že most nebude realizován, nedojde ani ke stavbě podloubí. Nebude totiž třeba tak významně akcentovat nástup a rozšiřovat profil ulice. Obchodní parter s veřejnou vybaveností se objevuje i na hraně s Kaizlovými sady. Oproti tomu má nová ulice příčně procházející přes území zcela zklidněný charakter a bude sloužit převážně pro přístup rezidentů, služby a obchody se zde neobjevují. Jako zásadní vnímáme nábřežní promenádu. Proto je zde v přízemí objektů navržen městský parter.
Blokovou strukturu volíme s ohledem ke kontextu místa a zejména pro způsob, jakým bloky utvářejí prostor města. Umí vytvářet velice barvité prostředí plné kontrastů – rušnou ulici střídá zcela klidný pohled do dvora a hlavně lze prostřednictvím blokové struktury velice přesně dávkovat míru veřejného a míru soukromého. Zdravé město nefunguje dobře, je-li v něm přemíra veřejného prostoru. Je nutné obyvatele lehce koncentrovat do určitých prostorů, kde se potkávají a mají pocit společnosti dalších lidí. To ve svém důsledku vede i k bezpečnosti.

Zobrazit méně