bod

architekti

architekti
SPOLKOVÝ DŮM V HÁJKU
2020
back to list of projects

1.místo v soutěži

 

autoři: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Karolína Urbánková

 

SPOLKOVÝ DŮM V HÁJKU

Nový dům pro spolkovou činnost v Hájku bude umístěn v klidné části obce, která je navázána jak na historickou náves, kde je centrum obce s místní hospodou, autobusovou zastávkou atd., tak i na louku u říčky Rokytky, kde se koná většina venkovních akcí místního spolku.

 

Urbanistické řešení

Dům je na pozemku umístěn tak, aby byl hlavní vstup směrem k centru obce, k návsi, kudy bude přicházet naprostá většina návštěvníků. Zároveň je delší stranou orientován k severovýchodu, takže dobře navazuje na dění konající se na louce u Rokytky.
Vstupní předprostor směrem k návsi na jihozápadní straně pozemku je definován samotným domem, jednopodlažní stavbou na hranici sousedního pozemku a dvěma vzrostlými stromy, které dávají celému místu silný charakter. Toto umístění je výhodné i z hlediska zachování soukromí nejbližších rodinných domů, protože hlavní dění navázané na spolkový dům se bude odehrávat u hlavního vstupu a na severní straně domu.
V návrhu se počítá i s kultivací prostoru směrem k hlavní návsi, kde se nyní nachází kontejnery na odpad, které navrhujeme ponechat na stejném místě, ale umístit pod zem. Zároveň počítáme i se zachováním stávající vozovky směrem k Rokytce a s novým vydlážděním bezprostředních prostor spolkového domu.

 

Zobrazit více

Architektonické řešení

Návrh spolkového domu vychází ze zachovalého venkovského charakteru centra obce. Jako hmotové řešení tedy volíme archetypální podlouhlé stavení ovšem se současným architektonickým detailem.
Stejně lapidární jako hmotové řešení je i materiálové řešení. Dům je z neomítaných betonových tepelně- izolačních cihel natřených na bílo, což opět odkazuje k původním bílým stavením. Střecha je plechová a společně s bílou barvou fasády tak dává vyniknout jednoduchosti tvarosloví domu a zároveň posouvá návrh do jisté abstraktní polohy – to poukazuje na výlučnost a důležitost domu v rámci obce bez zbytečné nabubřelosti.

Architektura domu vychází ze samotného materiálového řešení a čerpá z původních principů venkovských stodol – na severní fasádě jsou čtyři stejně velké otvory, které nemají nadpraží a sahají tedy až pod okapovou římsu. Vizuální propojení s předprostorem sálu je zajištěno fixním zasklením, které je doplněno plnými dveřními křídly pro přímý výstup ze sálu ven. Interiér a exteriér sálu se také více propojují díky stejnému materiálovému řešení vně i uvnitř – neomítaná bílá betonová tvárnice.

Dispozice domu je navržena co nejúsporněji, na vstupní zádveří navazuje minimální zázemí a sál. Prostorová úspornost sálu je dosažena díky systému úložných kapes, které jsou tvořeny samotnými zděnými pilíři, a poskytují prostor pro skladování skládacího nábytku, sportovního vybavení nebo úklidových prostředků. Toto řešení umožňuje širokou škálu možného uspořádání sálu, protože po otevření kapes, vyjmutí a rozložení uskladněného nábytku se plně využije i prostor samotných kapes, ve kterých jsou integrovány vestavěné lavice. Nezůstává zde tedy žádný prostor nevyužitého skladu. V krajních kapsách nejsou vestavěné lavice a jsou tedy určeny pro skladování větších věcí- skládací stoly, pingpongové stoly atd. V kapsách s lavicemi jsou uskladněny skládací židle.

Možné využití sálu je tedy od malého počtu osob například pro cvičení a jiné sportovní aktivity, přes přednášku, promítání, oslavu až po každoroční Hájeckou hostinu, kde může být kapacita hodujících u stolu až  120 osob. Dalším scénářem je i zavřený sál a využití pouze zázemí a výdejního okénka (otevřené dveře a sklopný pult) pro venkovní akce.

Zobrazit méně