bod

architekti

architekti
MĚSTSKÁ HALA MODŘICE
2020
back to list of projects

autoři: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda

 

spolupráce: Karolína Urbánková, František Bosák

 

krajinářské řešení: Tereza Havránková

 

architektonická soutěž 2015, projekt 2015-17, realizace 2018-20

 

foto: Tomáš Slavík, Jiří Alexander Bednář

 

 

 

Měřítko městské struktury města Modřice není příliš velké, domy v Benešově ulici jsou jednopodlažní, dvojpodlažní zcela výjimečně trojpodlažní. Nový objekt sportovní haly ctí tento princip a výšku okolní zástavby i přesto, že hala má světlou výšku v rozmezí 9 – 11 metrů, což je výška trojpodlažního domu. Vyhrazený prostor pro stavbu haly je klín mezi železničním koridorem a základní školou, což může zlepšit hlukové poměry pro budovu školy, ale zároveň zhoršit poměry světelně technické v učebnách. Proto je budova haly situována na samé hranici území směrem k trati. Původní objekt – dnešní restauraci vnímáme jako historickou vrstvu, která je pro území kvalitou. Paměť místa je něco, co má vysokou hodnotu i když těžko kvantifikovatelnou. Obyvatelé se často jen velmi těžko vyrovnávají s demolicí takových objektů, naopak vnímají tato místa jako něco původního, neměnného a uklidňujícího. Objekt sportovní haly má ambici a potenciál stát se i centrem komunitním. Architektura domu by proto měla vyjadřovat solidnost, vážnost a vzbuzovat klid. To od takového domu bude pravděpodobně očekávat i veřejnost. Stavba je proto navržena jako klidný dům pevně stojící na zemi.

 

Prostorový koncept se vyrovnává s drobným měřítkem okolní zástavby. Velký objem haly je potlačen rozčleněním do tří stejných hmot. Toto členění odpovídá vnitřnímu provozu – velká hala obsahuje velké hřiště, které lze rozčlenit na tři hřiště nohejbalová/volejbalová. Původní objem historického objektu restaurace U Brázdilů se stal hmotovým vzorem, jeho opakováním je vlastně zdůrazněna jeho existence. Zároveň tím nedojde k vytvoření hmotového novotvaru, který by mohl při vzájemné konfrontaci s historickým objektem působit cizorodě a škodlivě. Uliční fronta je dokončena objemovým otiskem sokolovny, domem, který má do Benešovy ulice jen jeden otvor – hlavní vstup.

Úroveň podlahy velké haly je zapuštěna 2,5 metru oproti vstupu do foyer. Díky tomu se celkově sníží výška objektu nad terénem, zlepší se tepelná bilance objektu a úroveň hlavní římsy se srovná s úrovní hlavní římsy původního objektu. Prostory okolo haly u zahrádky jsou oživeny průhledy do sportovní haly, které je možné zaclonit předokenními roletami.

 

 

OCENĚNÍ

Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu 2020

 

 

MÉDIA- odkazy

Grand prix architektů

Časopis ERA 21 02/2020

Časopis konstrukce

www.earch.cz

www.irozhlas.cz

www.asb-portal.cz

www.archiweb.cz

www.tvarchitect.com

ct24.ceskatelevize.cz

Zobrazit méně