bod

architekti

architekti
Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou
2021
back to list of projects

2. místo v soutěži

 

autoři: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda

 

spolupráce: Karolína Urbánková, Rozálie Domoráková, Jakub Tomášek, Anna Laubová, Jakub Peterka

 

Libčicím chybí náměstí, těžiště ve smyslu prostorovém i významovém. Řešené území má správnou polohu, předpokládaný význam budov má ambici pro to, aby definovaly centrální část. Současná poloha objektů však nedefinuje prostor, který by se za centrum dal považovat či tak používat. Základní myšlenkou je novým objektem jasně vymezit veřejné prostranství, maximalizovat jeho plochu tak, abychom ho mohli považovat za náměstí. Nově navržený městský dům ustupuje svojí fasádou co nejvíce dozadu, díky čemuž se nejen zvětšuje plocha náměstí, ale prodlužuje se i fasáda objektu. Hmota definuje prostor, tento dům náměstí zorientuje, vymezí. Budova radnice bude dostavěná severním směrem, díky čemuž se prodlouží její fasáda, to přispěje k definování prostoru náměstí. Dva domy – městský dům a obecní úřad stojí takřka proti sobě, oba jsou významné. Tím je definován střed prostorově a významově. Předpokládané děje dokreslí prostor i funkčně: kavárna/občerstvení versus radnice.

 

Zobrazit méně
další projekty