bod

architekti

architekti
VODNÍ PRVEK NA HORNÍM NÁMĚSTÍ VE ZNOJMĚ
2019
back to list of projects

4. místo v architektonicko – výtvarné soutěži

 

autor: Jakub Straka

 

Výtvarné řešení díla, hmotové řešení, popis materiálů

Vodní prvek je umístěn na  historicky cenném náměstí, proto bylo při jeho navrhování postupováno s velkou pokorou. Vzhledem k velké vytíženosti náměstí a požadavku na variabilitu rozložení různých stánků a podií byl navržen co nejméně kolizní tvar. Celý prvek je srovnán s úrovní dlažby náměstí. Návrh zároveň respektuje zadanou polohu pro umístění v původní pozici historické kašny, i když kompozičně vyváženější poloha se jeví více v centru námětí, což je naznačeno v situaci.

Objekt je pojednán jako žulová velkoformátová dlažba tvořící kruh o průměru 6 metrů. Ten je rozdělen odtokovým křížem na čtyři segmenty. Jak v odtokových žlábcích tvaru kříže, tak v odtokovém žlabu po obvodu jsou umístěny trysky. Na žulových formátech je vygravírován půdorys města, tím pádem celý prvek slouží jako orientační prvek, který bude poutavý i v zimních měsících. Střed kruhu s tryskou je zároveň vyznačení pozice vodního prvku na mapě a tady samotné pozice diváka. Vygravírovaný otisk historického centra města bude lehce plastický, aby měl povrch větší protiskluzné vlastnosti a zároveň větší estetickou hodnotu. V mapě města budou výrazně označené významné budovy, na jejich umístění ve městě bude zároveň ukazovat značka na obvodu kruhu. Princip značek se na náměstí už vyskytuje, takto se na něj dá plynule navázat.

 

Popis technologie a vodního efektu

Vodní prvek je vybaven cca 40 tryskami, které zvládnou velké množství vodních režimů a interakcí s lidmi. Ve večerních hodinách bude prvek po obvodu nasvětlen. Technologie nezasahují do základů barokní kašny a pranýře.

 

1/ Základním režimem je vysoká středová tryska, která bude dominantou náměstí.

2 / Obvodové trysky, které tvoří efekt mříže. Tento režim bude tvořit náhodné prostupy.

3 / V režimu kříže se trysky budou dynamicky zapínat a střídat s režimem mříže.

4 / Režim klenba vytvoří efekt klenutého prostoru pomocí dvojice speciálních trysek typu jumping jet.

5 / Režim mlhy bude fungovat jako osvěžovač v parných dnech.

Zobrazit méně
další projekty