bod

architekti

architekti
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO PSÁRY
2014
back to list of projects

odměna

 

autoři: Vojtěch Sosna, Helena Sosnová (Suchá)

 

 

Školy začaly pod stromem u člověka, který netušil, že je učitel a rozmlouval o svých myšlenkách s několika lidmi, kteří netušili, že jsou studenti. Studenti přemítali o tom, k jaké výměně tu dochází a jak dobré je být v přítomnosti tohoto člověka
Louis I. Kahn: Ticho a světlo, Praha 1999, s. 36)

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY

Studie vznikla jako soutěžní projekt v mezinárodní dvoukolové soutěži. Návrh postoupil do druhého kola soutěže. V prvním kole bylo odevzdáno 61 návrhů, do kola druhého postoupilo 5. Soubor staveb v sobě zahrnuje též veřejnou a školní knihovnu a mateřskou školku.

Zobrazit více

Pro budovu nové školy v Psárech a Dolních Jirčanech byl určen pozemek na okraji vsi, ale v blízkosti původního jádra. Na pozemku je vícero omezujících limitů pro stavbu: ochranné pásmo plynovodu a plánovaná stavba silnice napojující se na pražský okruh, územní limity (maximálně 2 nadzemní podlaží, zastavěnípozemku z 25%, což je z 16 049 m2 ‐ 4012m2.)

Objem a prostorový archetyp školy v kontextu vesnice pokládáme za ekvivalent středověkého kláštera, který vesnici není cizí. Stejně jako škola byl klášter centrem vzdělanosti, místem, kde se opisovaly knihy. Nová škola v Psárech dominuje vesnici objemově, má být centrem společenského života obce, nejdůležitějším objektem Psár a Dolních Jirčan.

Hledaným archetypem se proto stala kompaktní hmota ‐čtyřkřídlé prostorové uspořádání s vnitřním dvorem. Toto původně jen klášterní schéma převzaté středověkými školami a univerzitami (Karolinum, CollegiumJagelonicum v Krakově, Oxford, Bologna…), je s malými úpravami zrecyklováno a soudobě interpretováno.

 

URBANISMUS / CESTA Z NÁVSI

Určujícím urbanistickým prvkem pro projekt je „cesta z návsi“. Tato cesta přichází z historického centra sídla a je pomyslným protažením Hlavní ulice. Na konci této cesty se nachází prostranství se školou a knihovnou. Z tohoto prostoru je možné vstoupit jak do školy, tak i do knihovny. Stísněné podmínky pozemku určili jednoznačně umístění hmoty školy. Menší hmota knihovny zde hraje významnou kompoziční roli. Je závěrem cesty z návsi, je to tečka na konci věty.

 

ŠKOLA

Budova školy je čtyřkřídlý objekt s vnitřním klidným atriem.První a druhý stupeň jsou umístěny v protilehlých křídlech, křídlo se školním klubem, vedením školy a křídlo s tělocvičnami a jídelnou jsou využita jako křídla mezilehlá spojující oba dva stupně. Oba dva stupně tak mají stejně důležitou polohu a významnost ve vztahu ke společným prostorům.

Objekt různými nivelitami podlah reaguje nasvažitost pozemku. Přesto je celá škola bezbariérově přístupná. Jasnost a přehlednost byly základními požadavky pro návrh. Nejzásadnějšími aspekty návrhu je práce se světlem a snadná organizace prostoru. Chodby nikdy nejsou pouhými chodbami, jsou pobytovými plochami, prostory chodeb prvního a druhého podlaží jsou opticky propojeny. Tím dochází k osvětlení spodní chodby bočně a shora.Prostory tříd v prvním patře využívají pultových střech a jsou mimo širokých okenpřisvětlené horními světlíky těsně pod střechou na protější stěně. Toto řešení lehce zvyšuje kubaturutříd – tedy i množství kyslíku ‐ a umožňuje snadné provětrávání.

Šatny jsou průchozí, a proto je zde velmi striktně oddělenčistý a špinavý provoz. Po průchodu šatnami se žáci ocitnou v hlavních chodbách, které jsouv některých místech převýšené přes celou budovu. Tělocvičny je možné využívat i pro mimoškolní aktivity. Separátní zadní vstup do školy je umístěn v jihovýchodním křídle vedle varny. Vstup, šatny a tělocvičny je možné od zbytku školy oddělit a vyžívat je i komerčně.

 

KNIHOVNA

Knihovna je středem vzdělávání veřejnosti. Budova knihovnyse uplatňuje v pohledech z návsi, je optickou protiváhou nejvyššího objektu, který svojívelikostí a výraznou valbovou střechou dominuje návsi. Hmotové řešení knihovny odpovídátomuto nárožnímu domu, který má jako jeden z mála ve vsi valbovou střechu.

Architektura domu je vážná a důstojná. Symetrie fasád vyvolává klid. Dům je čtvercový, ve středu je prostor otevřen do prvního patra a přisvětlen světlíkem ve vrcholu střechy. Budova knihovny je horním patřepropojena mostkem s budovou školy. V horním patře knihovny jsou umístěny prostory proděti, studovny a čtenářské kouty.

 

ŠKOLKA

Mateřská školka je situována v klidné jižní části s možností pobytu venku, daleko od hlavního (velmi rušného) vstupu doškoly a knihovny. Umístění je voleno i s ohledem k blízkosti varně školní jídelny.

Zobrazit méně
další projekty