bod

architekti

architekti
KREATIVNÍ CENTRUM KŘIŽÍKOVA ELEKTRÁRNA TÁBOR
2022
back to list of projects

architektonická soutěž

 

architektonické řešení: BOD ARCHITEKTI (Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda, Anna Laubová, Karolína Urbánková)

výstavní expozice:  studio JinJan (Jindřich Ráftl, Jan Tůma)

 

Původní objekt Křižíkovy elektrárny pokládáme za velice hodnotnou historickou stavbu ve
významu technickém ale architektonickém. Stavba prošla citlivou rekonstrukcí vnějšího pláště.
Naše zásahy do obálky budovy rehabilitují objekt ještě blíže původní podobě s výjimkou dvojice
vjezdů do středního křídla. Ty jsme identifikovali za natolik zásadní provozně dispoziční výhodu,
že pouze upravujeme jejich šíří tak, aby jejich ostění nepřetínala pilastry rytmizující fasádu.
Necháváme tedy tento pozdější zásah do fasády jako memento své doby – jako další vrstvu ve
stavební historii domu.

Zobrazit více

Interiéry domu jsou postaveny na kontrastním dialogu původního a nového. Nově vložená vrstva
je jasně čitelná, jasně identifikovatelná, abstrahovaná, je vyrobená z vypalovaného plechu
ponechaného ve své přirozené podobě. Původní konstrukce zdí i krovů jsou ponechány ve své
struktuře – jsou pouze obílené.
Provozní členění ctí architektonickou formu domu, střední trakt je využit pro multifunkční
prostor. Slouží nejen jako prostor výstavní, kam je umístěna závěrečná část výstavy věnující
se obecné elektřině, ale i jako prostor pro výstavy krátkodobé, koncerty, divadla, přednášky,
workshopy… Proměna prostoru je snadná, protože výstavní exponáty jsou umístěny do různě
velkých hranolů, které jsou díky integrovaným kolečkům zcela mobilní. Velké hranoly je možné
uzavřít, slouží pak jako plocha pro zavěšení uměleckých děl. Hranoly je možné zcela z prostoru
odvézt na zadní dvůr nebo je uskladnit v pravém křídle. Prostoru dominuje Tesla coil, který je
možné použít pro vizuální dotvoření atmosféry koncertů, blesky totiž dokáže produkovat rytmicky.
Střední prostor je vybaven mobilním transportérem umístěným v pozici původní jeřábové
dráhy. Tento prvek je nejen další edukativní exponát, ale i prostředek propojující obě horní patra
bočních křídel. Díky němu je možné se pohybovat na výstavě lineárně. Přízemí levého bočního
křídla slouží jako kavárna a sociální zázemí pro návštěvníky domu, horní patro je věnováno
výstavní části o Františku Křižíkovi a malé přednáškové místnosti. Po použití transportéru jsou
návštěvníci převezeni do prvního patra pravého křídla, které je věnováno bechyňské dráze a je
zde vystaven její velký model. Přízemí pravého křídla zaujímá výstava obecné elektřiny.
Podstata domu je technická, proto jsou v domě odhaleny elektrické rozvody, rozvody
vzduchotechniky…

Zobrazit méně