bod

architekti

architekti
NOVÉ MLÝNY KUTNÁ HORA – SOUBOR BYTOVÝCH DOMŮ
2023
back to list of projects

1. místo v soutěži (sdílené)

 

autoři: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda, Jakub Tomášek
spolupráce: Karolína Urbánková

 

 

Lokalita návrhu je na hraně historického centra, sice bez památkové ochrany, ale v těsné vazbě na středověké město, silně s ním souvisí, je pokračováním cesty přes Vrchlici. Formálním vodítkem pro návrh nové zástavby je obecný předobraz Kutné Hory – středověkého města, předobraz kamenných domů, kamenné kašny, sv. Barbory, šikmých střech… Pro nás je vždy nejdůležitější prostředí, které mezi sebou domy formují, adresátem prostředí je každý, jde tedy o největší množinu lidí. Vytváříme průchozí strukturu navazující na cestu přes most. Cesta vede podél nového propojení mezi Vrchlicí a náhonem. Voda padající po několika stupních, jezech bude šumět. Akustický doprovod vždycky připomene, že tu byly mlýny.

 

Zobrazit více

Urbanistická struktura je formována volně, vypadá téměř rostle. Na její prostorovou formaci má zcela zásadní vliv několik architektonicko urbanistických principů jako je vytvoření uliční fronty na břehu Vrchlice, navrácení motivu loubí, cesta podél náhonu a přes most. Zcela zásadní jsou zde i parametry legislativní a stavebně fyzikální jako možnosti pozemku dané jeho tvarem, vztah k morfologii a nutnost osvětlení a oslunění bytů.

Výsledkem těchto tužeb a omezení je soubor 5 bytových domů zasazených do svahu. Každý z domů má jiný tvar daný prostorovými souvislostmi. Na domech se opakují formální principy dané okolním kontextem. Všechny objekty působí jako domy pevně stojící na zemi, jsou vizuálně těžké, mají šikmé střechy, hrubé omítky, hrubé betonové podezdívky…

Zobrazit méně