bod

architekti

architekti
Rezidence Juliska
2018
back to list of projects

1. místo v soutěži

 

autoři: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda

 

spolupráce: Karolína Urbánková, Matůš Šestina, František Bosák, Štěpán Perný, Natálie Najbrtová

 

Území pro výstavbu se nachází na rozhraní urbanistických struktur Prahy 6. Střetává se zde zástavba bytových domů, rodinných domů, sportovní areál a vojenský okrsek. Ze západu je území uzavřeno zeleným svahem, který se táhne až na Podbabu. Tento prvek vnímáme jako základní hodnotu – vytváří příjemné prostředí a potřebné soukromí. Základem návrhu bylo vytvoření urbanistické struktury, která bude drobného měřítka, ale zároveň bude schopna vytvářet jednoznačně definované vnější prostranství. Byl zvolen typ bodového domu, který při šachovnicovém uspořádání vytváří kompaktní a dobře prostupnou strukturu. Vznikají také rozmanité průhledy a vazby přímo v obytném souboru i skrze něj. Snahou bylo vytvořit soubor příjemného lidského měřítka, kde vzniká pocit bezpečného zázemí a dochází k identifikaci s místem, kterou často označujeme jako pocit domova.

 

Zobrazit méně